Goede voedingszorg op het juiste moment

 

Voeding is hot en gezonde voeding is belangrijk; daarover bestaat geen twijfel. Wat gezonde voeding precies is, daarover zijn veel meningen. De deskundigheid van diëtisten is helderheid hierin te bieden en advies op maat te geven aan consumenten, patiënten of (para)medici, zowel preventief als curatief. In de praktijk blijkt dat de weg naar diëtisten onduidelijk is of dat de stap te groot is om te zetten. Met de Artsenwijzer Diëtetiek is voor iedereen zichtbaar wat de diëtist kan en doet.

In de Artsenwijzer Diëtetiek is de zorg onderverdeeld in vier zorgprofielen: wat kan de patiënt zelf doen, hoe kunnen zorgprofessionals ondersteunen bij haalbare leefstijlveranderingen en bij welke indicatie is het gewenst dat een patiënt wordt verwezen naar een (gespecialiseerde) diëtist? Bij de laatste (zorgprofielen 3 en 4) wordt duidelijk aangegeven welke gegevens de diëtist nodig heeft, wat de doelstelling is van het dieet, wat de dieetkenmerken zijn en hoe lang de behandeling zal duren. Ook staat er een korte toelichting over de werkwijze van de diëtist.

www.artsenwijzerdietetiek.nl: Dé informatiebron over de bijdrage van voeding en diëtetiek aan de behandeling bij uiteenlopende aandoeningen.

 

Vernieuwd én digitaal: dé Artsenwijzer Diëtetiek